ร้านข้าวสตูเกียดฟั่ง จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง เลขที่ ๔๗ ถนนนางงามอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑. ร้านข้าวสตูเกียดฟั่ง เป็นร้านข้าวสตูเจ้าแรกของจังหวัดสงขลา ที่มีอายุ (เกือบ) ๑๐๐ ปี จำหน่ายข้าวสตูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา และซาลาเปาลูกใหญ่ ข้าวสตูเป็นอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับการสืบทอดมา เป็นรุ่นที่ ๓ จากก๋งมาจากเมืองจีน มณฑลไหหลำโดยนำสูตรของอินโดนีเซียมาผสมผสานให้เข้ากับสูตรที่คนไทยชอบ และนำมาขายที่สงขลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ สตูของทางร้านจะเป็นสตูหมู โดยการนำหมูนุ่ม เครื่องในหมู ตุ๋นด้วยสมุนไพรหลายชนิดประกอบกับมันหางกะทิจนได้รสกลมกล่อม และจะรับประทานกับข้าว หมูกรอบ หมูแดง กุนเชียง และน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ ราคา จะเริ่มตั้งแต่ ๖๐ บาท / ๘๐ บาท /๑๐๐ บาท และ ๑๕๐ บาท ส่วนซาลาเปาจะมีตามขนาด เช่น ลูกใหญ่ ๓๕ บาท ขนาดกลาง ๒๕ บาท และขนาดเล็ก ๒๐ บาท
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ข้าวสตู
๒.๒ ซาลาเปาลูกใหญ่
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(ถ้าหมดก่อนก็จะปิดก่อน) ส่วนซาลาเปาจะเริ่มตั้งแต่ ๑๐.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๔๓๑ ๑๙๙๘
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านข้าวสตูเกียดฟั่ง ซาลาเปาลูกใหญ่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม