ร้านคุณวรินทร์อร จันทร จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง 5/5 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอโสดา
๒. ชื่อผู้ประกอบการ คุณวรินทร์อร จันทร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าปักลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา ใช้เส้นไหมปักลายลูกโซ่ลงบนซิ่นผ้าไหม ลวดลายวิจิตรสวยงามตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยงานศิลปหัตถกรรมฝีมือของคนในชุมชนได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ ดอกสุพรรณิการ์ ลักษณะดอกมีสีเหลืองสดกลีบดอกงุ้มเข้าหากันจึงนำดอกสุพรรณิการ์ไปปักเป็นลวดลายบนผ้าฝ้ายย้อมคราม สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน 08.30 – 16.00 น
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1704 2382
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook ผ้าทอโสดา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม