ร้านบายศรี จังหวัดแพร่

ที่ตั้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ : บายศรี
๒.ชื่อผู้ประกอบการ : อาจารย์ช้าง-ศักดิ์จิระ เวียงเก่า
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ผลิตภัณฑ์ผ้าร่วมสมัย
อาจารย์ช้าง-ศักดิ์จิระ เวียงเก่า ผู้ก่อตั้งแบรนด์บายศรี นักออกแบบชั้นครู นำลายผ้าพื้นเมืองและสีจากธรรมชาติจากวัสดุต่างๆ มาใช้ เทคนิคการมัด ย้อม วาด พิมพ์ เย็บ เพ้นฺท์ มาออกแบบเป็นสินค้ามากมายหลายชนิดรูปแบบร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวันเวลา 08.00 – 16.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 09 0236 9615
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บายศรีแพร่ ออนไลน์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม