ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง 178 หมู่ที่ 8 ตำบล ดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.ชื่อยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร
๒.ชื่อผู้ประกอบการ: นางยุภาภรณ์ เกสีสังข์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟตะเกียงเจ้าพายุ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ไม้มงคลแปรรูปเป็นโคมไฟในลักษณะหอแก้วจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหาร ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ซึ่งภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เป็นการเอาไม้มงคลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ของใช้สอย เครื่องประดับ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก เป็นต้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8187 7973 , ๐๙ ๒๗๐๔ ๘๙๙๓
๖.ช่องทางออนไลน์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม