ร้านศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ร่มบ่อสร้าง
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ ร่มบ่อสร้าง และผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาร่มบ่อสร้างนั้นเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีสาธิตการทำร่มการจำหน่ายร่มแล้ว ยังมีของที่ระลึกจากกระดาษสาและของพื้นเมืองต่างๆขายอีกด้วย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – 17.00 น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5333 8195
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุค : ร่มบ่อสร้าง โดย Umbrella Making Centre ศูนย์อตุสาหกรรมทำร่ม , ร่มถวิล
www.handmade-Umbrella.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม