ร้านอาหารดาวทอง

๑. ร้านอาหารดาวทอง อาหารเวียดนาม ตั้งอยู่หน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม เมนูแนะนำ แหนมเนือง เปาะเปี๊ยทอด ขนมจีนญวนไส้กุ้ง เปาะเปี๊ยสด สลัดเวียดนาม ไส้กรอกอีสาน อาหารอีสาน ของฝาก
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 แหนมเนือง
2.2 เปาะเปี๊ยทอด,สด
2.3 หมูยอ
2.4 ไส้กรอกอีสาน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 07.00 – 20.30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1380 1769,0 4254 0488
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook ดาวทอง อาหารเวียดนาม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม