ร้านอาหารตากหมอก จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑. เป็นสวนอาหารที่ในอยู่ในตัวเมืองชัยภูมิที่เปิดมานานกว่า ๑๕ ปี มีอาหารหลากหลายให้เลือก รับประทาน พร้อมเครื่องดื่ม มีทั้งแบบนั่งรับประทานและห่อกลับบ้านได้ มีมุมให้เลือกในการนั่งรับประทานอาหารและมีห้องแอร์ไว้บริการลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม ๑๐ คน ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว จำนวน ๒ ห้อง และมีซุ้มด้านนอก จัดเป็นมุมโต๊ะไม้ หลายโต๊ะสามารถเลือกนั่งได้ตามจำนวนคน เช่น ๒ คน ๔ คน ๖ คน หรือ ๘ คนก็มีขนาดโต๊ะนั่งรับประทานอาหารตามความเหมาะสมกับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 แจ่วฮ้อนปลาช่อน/ปลากะพง/ปลาทับทิม
2.๒ แจ่วฮ้อนเนื้อ /หมู
2.3 ยำตากหมอก
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด ๑๑.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๙ ๓๓๔๓ ๑๕๙๒
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook สวนอาหารตากหมอกชัยภูมิ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม