ร้านอาหารนัดพบยูงทอง จังหวัดนราธิวาส

ที่ตั้ง ๑๖๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ร้านอาหารนัดพบยูงทอง เป็นร้านอาหารชื่อดังของอำเภอตากใบ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางสายตากใบ-สุไหงโกลก เป็นร้านอาหารที่พระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เสด็จมาเสวยที่ร้าน หรือ สั่งขึ้นโต๊ะเสวย ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ กุ้งต้มกะทิ
๒.๒ ปลากุเลาเค็ม
๒.๓ แกงส้มปลา
๒.๔ ใบเหลียงผัดไข่
๒.๕ น้ำพริกบูดู
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๗๓๕๘ ๑๑๔๑
๕. ช่องทางออนไลน์ www.wongnai.com/restaurants/155101c-นัดพบยูงทอง-ตากใบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม