ร้านอาหารอยุธยารีทรีต

ที่ตั้ง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. คาเฟ่เรือนไทย ริมสระบัว ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นตามแบบฉบับของบ้านทรงไทยสไตล์อยุธยากรุงเก่าแท้ๆ มานั่งนอนชิวนึกถึงวันเวลาเก่าให้รอยยิ้มในวันวานกลับมาอีกครั้ง ณ ที่แสนสบายแห่งนี้
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 กุ้งเผา
2.2 น้ำพริกถาด
2.3 เค้กมะพร้าว
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 08:00 น. – 20:00 น.
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 06 2760 6262
5. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/ayutthayaretreat