ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง ๒๘๐ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. ร้านอาหารเช้า และอาหารอื่นๆ ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของชาวท่าแร่ และชาวสกลนคร โดยสถานที่ตั้งเป็นตึก ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ผสมเวียดนาม ซึ่งยังคงความสวยงามของลวดลายแบบฉบับฝรั่งเศษ โดยปัจจุบันได้ต่อเติมและดัดแปลงเป็นร้านอาหาร
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ กาแฟเวียดนาม
๒.๒ ข้าวเปียกเส้น (ก๊วยจั๊บญวณ)
๒.๓ สุกี้โบราณ
๒.๔ ไข่กะทะ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณพีน่า ๐๘ ๗๘๖๖ ๔๓๘๓
คุณนิตยา ๐๙ ๐๒๕๔ ๘๘๓๓
ป๋าโจ ๐๖ ๓๙๑๓ ๖๐๒๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก บ้านท่าแร่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านโรตีนิสรา จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง ๑๐๒/๑๐ ตำบาลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.โรตีนิสรา เป็นร้านโรตีดั้งเดิมที่บ้านหงาว โรตีเป็นทั้งที่ไม่ใช่ของหวาน และโรตีที่เป็นของหวาน ของคาวก็ได้ เนื้อแป้งโรตีนุ่มอร่อย หอมแป้งกรุบๆ หนึบๆ ได้วัฒนธรรมการกินโรตีดีมาก เป็นร้านอาหารเช้าของคนหงาว และใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยว และยังมีโรตีสำเร็จรูปจำหน่าย ซื้อไปทอดที่เองที่บ้านได้อีกด้วย
๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ โรตีธรรมดา (ธรรมดา 5แผ่น แกงกะหรี่ไก่ 1)ชุดละ 100
โรตีใส่ไข่ 15
โรตีพิซซ่า 40
โรตีแฮมชีส 40
โรตีไส้กรอกชีส 40
โรตีมะพร้าวอ่อน 50
โรตีกรอบทูน่า 50
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิด 08.00 – 13.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 6574 4324 , 083 388 4432
๕. ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : โรตีนิสรา @rotinissara

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พงษ์โอชา 2 จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง 67/17 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑.ร้านพงษ์โอชา ๒ เป็นร้านอาหารเช้าที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของคนตรัง ซึ่งเป็นวิถีการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีน มีอาหารให้เลือกทานมากกว่า ๕๐ ชนิด เมนูเด่น ได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง ที่สืบทอดกรรมวิธีในการทำตามแบบฉบับของชาวจีนมาแต่โบราณ และบักกุ๊ดเต๋ ที่มีส่วนผสมของเครื่องสมุนไพรยาจีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาหารติ่มซำที่มีให้เลือกมากมาย เป็นที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 หมูย่างเมืองตรัง
๒.๑ บักกุ๊ดเต๋
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๗๗๘๙
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านพงษ์โอชา ๒
E-mail : pongocha2@gmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม