ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่กุหลาบ (ร้านอาหาร 100 ปี) จังหวัดชุมพร

ที่ตั้งเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑. ร้านยายกุหลาบเป็นร้านที่มีมากว่า 50 ปี เริ่มต้นจากนางกุหลาบ แสงสุริย์ รุ่นแม่ ขายก๋วยเตี๋ยว ตั้งแต่อายุ ๒๕ ปี เดิม เปิดร้านที่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และย้ายกิจการมาตั้งอยู่ เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขายก๋วยเตี๋ยวและราดหน้า เดิมมีเพียงเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ มาเพิ่มเส้นบะหมี่ และวุ้นเส้น ภายหลังในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นางวลัยลักษณ์ เตชะกัมพลสารกิจ ซึ่งเป็นบุตรสาว รับช่วงขายก๋วยเตี๋ยวต่อจนถึงปัจจุบัน และมีเมนูอาหารต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ่น โดยยังมีนางกุหลาบ แสงสุริย์ ยังช่วยดูแลกิจการภายในร้านอยู่ด้วย
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
2.2 ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
2.3 ราดหน้า
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๓๑๐๒ ๓๐๙๗
๕.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม