ร้านเฌอฟ้า จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. ร้านตั้งอยูใจกลางเมืองสตูล ตรงข้ามกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เป็นศูนย์รวมของที่ระลึก ของขวัญ แจกันดอกไม้ ของฝากและสินค้าเพื่อสุขภาพครบวงจร ในทุกๆ เทศการและโอกาสสำคัญต่างๆ บริการเป็นกันเอง
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ของที่ระลึก ของขวัญ แจกันดอกไม้ ของฝาก และสิ้นค้าเพื่อสุขภาพครบวงจร
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา๐๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๕๔๒ ๓๙๔๘/09 1849 8834
๕. ช่องทางออนไลน์ Email Cher.fah1@gmail.com ,Line.ID CHER-FAH

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม