ร้านเหรียญทอง จังหวัดนครพนม

๑. ร้านเหรียญทอง เป็นร้านขายของฝากที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนมและมีชื่อเสียงในด้านของฝาก ประเภทอาหารแห้ง ขนม กาละแม เป็นของฝากที่มีคุณภาพและรสชาติอร่อยเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝาก
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
อาหารแห้ง หมูยอสด หมูยอทอด แหนม แหนมซีโครงหมู กุนเชียง หมูแผ่น หมูฝอย ไส้กรอกอีสาน ขนมกาละแม
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
06.00 – 20.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4251 2418 ,08 1392 0642
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook เหรียญทองหมูยอ นครพนม