ร้านเฮือนอ้าย เอ้มแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาฅนไทดำ ผ้าทอมือนางหาญ วิถีชีวิตไทดำ

ที่ตั้ง 57/2 หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เฮือนอ้าย เอ้ม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสำลาน กลมทอง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าซิ่นลายนางหาญ
การทอผ้าซิ่น ลายนางหาญ เป็นการทอแบบพิเศษ โดยช่างทอที่มีความชำนาญงานด้านการมัดหมี่ลำใหญ่ ที่เรียกว่า หมี่เกร็ดหก ซึ่งต้องอาศัยความแข็งแรงของนิ้วในการดึงเชือกเวลามัดหมี่ เพราะลำหมี่จะใหญ่กว่าปกติ เพื่อให้ได้ลวดลายหมี่ที่ชัดเจนต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการมัดก่อนย้อมต้องดึงเชือกให้แน่นเป็นสิ่งสำคัญสุดของซิ่นและพิเศษอีกคือตีนซิ่นต่อด้วยตีนซิ่นที่ทอด้วยเทคนิคเฉพาะคือการยกขิด ละเอียด สวยงาม และแถมพิเศษอีกอย่างคือการยกขิด ลายโบราณที่ละเอียด เป็นเอกลักษณ์และมีอัตลักษณ์โดดเด่นสวยงามสวมใส่สบาย หนึ่งเดียวของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเมืองเลย
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชุดผ้าเปียวโบราณ
นำผ้าเปียวเบาะ งานเก่าแก่ ที่เก็บไว้ของคนเฒ่าแก่ มาตัดเย็บเป็นชุดพร้อมใส่ เรียกว่า ชุดผ้าเปียวโบราณ สีสันสวยงาม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทดำ
๓.๓ ผ้าซิ่นลายเเตงโม
ผ้าซิ่นลายแตงโมผืนนี้ใช้สีดำและสีขาวในการทอ หมู่เฮาจะมาบอกถึงความหมายดีๆของสีขาวและสีดำ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6035 4738

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม