ชุมชนคุณธรรมบ้านธรรมชาติล่าง จังหวัดตราด

ชุมชนคุณธรรมบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในหมู่บ้านและตำบลที่มองเห็นโอกาสสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน จากการเห็นเหตุการณ์รถติดยาวและนักท่องเที่ยวรอขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปเกาะช้างเป็นเวลานานในช่วงเทศกาลวันหยุด

มีที่พักโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่พักโรงแรมในพื้นที่ 3 แห่งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ในบรรยากาศติดริมทะเล มีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ทั้งละครเท่งกุ๊ก และแม่ไม้มวยไทย  ที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม 3 ป่า จากสีธรรมชาติที่นอกจากจะเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำแล้ว ยังเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น เป็นของฝากของที่ระลึกได้อีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ฐานเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม
“มัดย้อม 3 ป่า” เทคนิคการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากพืชพรรณในป่าของชุมชน ป่าชายเลน ป่าสมุนไพร หมักด้วยน้ำเค็มจากทะเลเพื่อให้ได้สีสด
ฐานการเรียนรู้บ้านสมุนไพร
สมุนไพร 10 อย่าง ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณ นำมาแช่เท้าให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ไฮไลท์คือ “ต้นกระดูกไก่ดำ” สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

ฐานเรียนรู้การทำขนมจีนเส้นมงคล
เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมการทำขนมจีนบ้านเส้นมงคล ทำให้เส้นเหนียวนุ่ม อยู่ได้นานถึง 36 ชั่วโมง ตั้งแต่กระบวนการผลิตแป้ง นวดแป้ง โรยแป้ง และจับเส้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน
วัดธรรมชาติล่าง
วัดประจำชุมชนที่ชาวชุมชนร่วมกันสร้าง เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทะเล 7 สี
จุดชมวิว 180 องศา ที่อยู่บนภูเขาสูงหันหน้าออกทะเลมองเห็นวิวของเกาะช้าง กับปรากฏการณ์การสะท้อนแสงพระอาทิตย์กับผืนน้ำทะเลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีสันได้อย่างสวยงาม
จุดชมปะการังบก
ปะการังบก หรือปะการังน้ำตื้นที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชน น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง

ต้นกระบก 200 ปี
ต้นกระบกโบราณที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนาน เป็นเสมือนสัญลักษณ์การบอกทิศทางให้นักเดินเรือ สูงตระหง่านบนเนินเขาสามารถมองเห็นได้ไกลจากท้องทะเล

ธนาคารปูม้า
เรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ปูม้าของชุมชนเพื่อให้ปูม้าคงอยู่ทะเลไทยเติมเต็มระบบนิเวศสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวประมงและคนรุ่นหลัง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

บ้านสมุนไพร
สมุนไพร 10 อย่าง ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณ นำมาแช่เท้าให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ไฮไลท์คือ “ต้นกระดูกไก่ดำ” สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการแสดงละครเท่งกุ๊ก
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน ละครเท่งกุ๊ก หรือละครชาตรี เป็นการแสดงพื้นบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงการแผ่ขยายทางวัฒนธรรมโนราจากภาคใต้ ทำให้สามารถสันนิษฐานถึงชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดได้ โดยการแสดงได้ประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวตราดจนเป็นเอกลักษณ์การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดตราด แสดงโดยลูกหลานในชุมชน

ชมการแสดงแม่ไม้มวยไทย
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความสุขและความสนุกสนาน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย
ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน “มัดย้อม 3 ป่า” เทคนิคการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากพืชพรรณในป่าของชุมชน ป่าชายเลน ป่าสมุนไพร หมักด้วยน้ำเค็มจากทะเลเพื่อให้ได้สีสด
ทำลูกปะคบสมุนไพร
บ้านสมุนไพร สมุนไพร 10 อย่าง ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายและผิวพรรณ นำมาแช่เท้าให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ไฮไลท์คือ “ต้นกระดูกไก่ดำ” สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย
ทำกระเป๋าภาษาตราด
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเรียนรู้ภาษาตราด ภาษาถิ่นผ่านการเพนท์กระเป๋าผ้าไปเป็นของที่ระลึก ค่อย ๆ บรรจงวาดลวดลายและระบายสีตามจินตนาการ ลงข้อความเป็นภาษาตราดให้ทุกคน “ตกตะหลุกรัก”

ปล่อยปูสู่ทะเล ธนาคารปู
แหล่งเรียนรู้ธนาคารปู เรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ปูม้าของชุมชนเพื่อให้ปูม้าคงอยู่ทะเลไทยเติมเต็มระบบนิเวศสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวประมงและคนรุ่นหลัง
ทำเส้นขนมจีนมงคล
บ้านขนมจีนเส้นมงคล เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านกิจกรรมการทำขนมจีนบ้านเส้นมงคล ทำให้เส้นเหนียวนุ่ม อยู่ได้นานถึง 36 ชั่วโมง ตั้งแต่กระบวนการผลิตแป้ง นวดแป้ง โรยแป้ง และจับเส้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน

เรียนรู้การทำภาชนะกาบหมากและใบไม้ในชุมชน
ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน ฐานการเรียนรู้ภาชนะจากกาบหมากและใบไม้ ลงมือเปลี่ยนกาบหมากที่ร่วงหล่นและใบไม้ในชุมชนได้ด้วยการอัดพิมพ์ร้อนให้กลายเป็นภาชนะใส่ของที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในธรรมชาติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม