ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 132 หมู่ 9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เสื่อจันทร์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ คุณณิชชากัญญ์ วงษ์จีนเพชร
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากเสื่อกก ประดับตกเเต่งด้วยเงินและพลอย รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ แรงบันดาลใจ: เคยทอเสื่อเป็นลายตัว S และลายหัวใจ จากนั้นนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าถือ ซึ่งในส่วนของหูกระเป๋าเป็นเงิน ด้านที่เปิดเป็นแผ่นเงินประดับตกแต่งด้วยพลอยที่สวยงาม เหมาะสมที่จะใช้สวมใส่กับชุดไทย เสื่อจันทบูรซึ่งมีมานานกว่า 300 ปี เป็นกกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนจันทบุรี ในปัจจุบันมีการออกแบบลวดลายมากมาย เเต่ที่เราทำในครั้งนี้ เป็นการได้รับลายพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบลายด้วยพระองค์เองเรียกว่า ลายตัวS หรือ ลายขอ เพื่อเอามาทอเป็นผ้าไหม ทางกลุ่มได้นำลายที่ได้มาประยุกต์ทอเป็นลาดลายเสื่อกก และออกแบบในการทำกระเป๋า
3.2 กระเป๋าเสื่อกก ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีการใช้เทคนิคการแกะลาย และลงมือทอลายเสื่อ เพื่อเป็นแม่แบบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ โดยมีเยาวชนในพื้นที่ได้มาฝึกการทอเสื่อเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น “เสื่อจันทบูร”
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1864 2393
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook: ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม