ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน(สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ CPOT ลูกปัดแก้ว premium) กระบี่

ที่ตั้ง ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ลูกปัดย้อนยุค
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกปัดแก้วพรีเมี่ยม
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดแก้วจะใช้วิธีการใช้ความร้อนเพื่อขึ้นรูปทรงให้เป็นลูกปัดที่มีลวดลายแบบ โบราณและลูกปัดหน้าสุริยเทพซึ่งมีสีสันที่สวยงาม แปลกตา เพื่อนำมาร้อยเป็นเครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ
๓.๒ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกปัดหิน
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดหินจะนำก้อนหินมาขัด ฝนและกลึงให้ได้รูปทรงลูกปัดโบราณ แล้วนำมาร้อยเพื่อทำเครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน
รายละเอียด เป็นสินค้าในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมและซื้อเป็นของฝากได้ อาทิ เสื้อยืดลวดลายลูกปัดสุริยเทพ หมวก ภาพจำลอง ฯลฯ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๐๕๗ ๔๔๕๖
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊คส์ ศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม