ท้องโตนดโฮมเสตย์ จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง 30/2 หมู่ 11 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑. ประเภทของที่พัก (รีสอร์ท)
๒. จำนวนห้อง 10 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้อง Standard ราคา (บาท)
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– ลานกางเต็นท์ หรือทำกิจกรรมสันทนาการ
– นอนดูดาว
– ล่องเรือตกปลา ไดหมึก
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1894 3779
๖.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/PrayongandMayura/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม