วนอุทยานป่าสนหนองคู จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๑. วนอุทยานป่าสนหนองคู อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ขึ้นในที่ราบสูง เป็นโครงการร่วมระหว่างไทย-เดนมาร์ก มีเนื้อที่ 6,250 ไร่ มีลักษณะเด่นคือ เป็นสนสองใบที่ขึ้นในที่ราบแห่งเดียวในประเทศไทยที่ขึ้นอยู่ทั่วไปผสมกับป่าเต็งรัง และมีต้นยางที่อยู่ในเขตอนุรักษ์ฯ ด้วย มีลักษณะเป็นเถาว์เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ มีผลสีเหลืองออกลูกในราวเดือนเมษายน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์อีกแห่งหนึ่ง สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ กระรอก บ่าง กระต่าย นกกาเหว่า ผีเสื้อ เป็นต้น นอกจากนั้นทางวนอุทยานฯ ยังได้จัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะได้สัมผัสกับต้นสนขนาดใหญ่ด้วย
วนอุทยานป่าสนหนองคู เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ภายในผืนป่าแห่งนี้ได้ทุกวัน อีกทั้งยังจัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักแรมกางเต็นท์ภายใต้ธรรมชาติอันงดงามได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เที่ยวตลาดชุมชน สนสองใบ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
 0 4451 1362
๗.ช่องทางออนไลน์ –
8.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม