วังช้างอยุธยา แลเพนียด

ที่ตั้ง ถนนป่าโทร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. วังช้างอยุธยา แล เพนียด เป็นหนึ่งในสถานที่ดูแลและจัดแสดงช้างของมูลนิธิพระคชบาล บริเวณเพนียดภายในวังช้างแห่งนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของกรมพระคชบาลสำหรับฝึกช้างหลวงที่ใช้ออกศึกในช่วงอยุธยาจวบจนกลางรัตโนโกสินทร์ ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระเพทราชา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็เคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคชบาลอยู่ที่นี่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมพระคชบาลแห่งนี้เคยมีช้างจำนวน 40,000 เชือก และในสมัยรัชกาลที่ 6 กรมพระคชบาลเคยส่งช้างไปช่วยรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากนั้นกรมพระคชบาลได้ถูกยุบลง แต่ที่นี่ยังมีช้างบ้านที่ควานช้างจัดการดูแลกันเอง ปางช้างแห่งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจะลักษณะเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมศิลปากรและกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อ “ปางช้างอยุธยา แล เพนียด” แต่เนื่องจากกรมศิลปากรเห็นว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในเกาะเมืองอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วังช้างอยุธยา แล เพนียด”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จวังช้างแห่งนี้และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนายลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เจ้าของวังช้างว่าขอให้ดูแลและฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ให้ดี จากนั้นให้นำความรู้ทางช้างเลี้ยงไปหยุดปัญหาช้างเร่ในกรุง โดยไม่ทรงต้องการให้ทำร้ายทำลายควานหรือช้าง นายลายทองเหรียญได้เปิดมูลนิธิพระคชบาลขึ้นโดยมีภารกิจหลักในการฟื้นฟูวิธีฝึกช้างและการอยู่ร่วมกับช้างตามตำราหลวง ตลอดจนติดต่อควานช้างเร่ให้นำช้างมาอยู่ที่นี่เป็นหลักแหล่ง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สวรรคต ทางวังช้างอยุธยาได้นำช้าง 11 เชือกไปกราบพระบรมศพ โดยนายลายทองเหรียญกล่าวไว้ว่าการนำช้างไปกราบพระบรมศพก็เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อช้าง และแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าแม้แต่ช้างเร่ก็กลายเป็นพญาคชสารที่แสนงดงามได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
อังคาร-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์