บ้านจอมแจ้ง

ที่ตั้ง 45 หมู่ 1 ตำบลสีกาย เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างปี พ.ศ. 2549, สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย-สปป.ลาว, ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
– เป็นจากการที่ นิตยสาร Moderm Maturithy จังหวัดหนองคายถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 7 ของโลกของผู้เกษียณ โดยมีตัวชี้วัดคือ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งประเพณี วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อัธยาศัยที่ชาวบ้านมีต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่น และปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในเทศกาลออกพรรษา จึงทำให้เกิดเป็น “กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง” ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกครั้งที่เวียนมาดูปรากฏการณ์มหัศจรรย์หรืออยากมาศึกษาวัฒนธรรมริมฝั่งโขงแห่งนี้ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาคให้เดินทางมายังริมแม่น้ำโขง เพื่อจะสัมผัสความอัศจรรย์แห่งมหานทีสายนี้สักครั้งในชีวิต จุดที่มีบั้งไฟลอยขึ้นจากสายน้ำโขงมากที่สุดคือที่นี่ หมู่บ้านจอมแจ้ง ซื่งเคยมีขึ้นมากถึง 400 ลูกในคืนเดียว ชาวบ้านริมฝั่งน้ำโขงล้วนผูกพันกันตำนานเรื่องราวพญานาค หากมีบั้งไฟพญานาคที่ใด นั่นคือความเป็นมงคลของสถานที่นั้น คนต่างถิ่นที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์อัศจรรย์นี้เป็นเสมือนแขกที่ชาวท้องถิ่นต้องให้การต้อนรับอย่างดีที่สุด ทว่าสิ่งที่จะได้พบมิใช่เพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่นี่ยังมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนลุ่มน้ำโขง รอยยิ้มแจ่มในสีหน้า และความเป็นกันเองของคนในชุมชนบ้านจอมแจ้ง อีกทั้งการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์ยังทำให้ได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงพื้นเมือง และลองชิมสินค้าชุมชนที่สร้างชื่อให้กับที่นี่ คือ ถั่วตัด และถั่วอบสมุนไพร สินค้าเหล่า ล้วนเคยได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น บ้านพัก 37 หลัง รับสามารถนักท่องเที่ยวได้ถึง 200 คนต่อวัน อุปกรณ์พักอาศัยตามวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวหนองคาย ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเอื้ออาทรของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวหนองคาย แล้วอยากพักผ่อน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมทิวทัศน์ / ชมธรรมชาติ / ดูดาว / ดูหิ่งห้อย
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4201 3288, 08 1050 1136
7. ช่องทางออนไลน์
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม