วัดคลองขวาง

ที่ตั้ง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๑ ๙๔๒๑

วัดคลองขวาง เป็นวัดที่มีความงดงามเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนสถาน โดยมีพระอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือ ลักษณะทรงไทยมีเสาหาม ภายในอุโบสถเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามมาก ปัจจุบันวัดคลองขวางส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาอยู่เป็นประจำ