วัดชมภูเวก นนทบุรี

ที่ตั้ง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๗ ๑๓๔๘

“วัดชมภูเวก” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐ โดยชาวมอญที่มาตั้งรกรากบริเวณนี้ ภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของชุมชน แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านท่าทรายและวัดชมภูเวก โบราณสถานที่สำคัญของวัดชมภูเวก อาทิ อุโบสถหลังเก่า เป็นอุโบสถแบบมหาอุตม์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระแม่ธรณีบีบมวยผม และมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทศิลา ทำด้วยหินชนวนสร้างขึ้นสมัยสุโขทัย ที่รอยพระพุทธบาทจารึกภาษาขอมโบราณ นอกจากนั้นที่นี่ยังมี “พระเจดีย์รามัญ เรียกว่า พระมุเตา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้แก่ทหารก่อนออกรบในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑”