วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : 999 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. มีเนื้อที่กว้างขวาง แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้น เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ตำบลห้วยใหญ่ เลยอเนกกุศลศาลาเล็กน้อย เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีเนื้อที่ 366 ไร่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ เรียงรายริมสระน้ำมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่พระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
*หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ -ไม่มี-
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร 0 3834 3615
๕. ช่องทางออนไลน์
http://www.watyanasangvararam.com/
Facebook : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม