วัดท่าโสม จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ตำบลท่าโสม อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด 23150
๑.ตั้งอยู่ในตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2405 มีอายุราว 100 กว่าปี จึงทำให้ที่นี่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีวัดท่าโสมเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีอุโบสถสำคัญที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปหยกขาว” ทรงเครื่องจักรพรรดิ เป็นพระพุทธรูปหยกขาวที่องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สร้างสรรค์ไว้อย่างวิจิตรงดงาม มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าพุทธประวัติด้วยฝีมือช่างชาวตราด นอกจากนี้ ยังมี “วิหารหลวงพ่อไม้” ซึ่งเป็นอุโบสถหลังเก่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อไม้ อายุราว 160 ปี เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านท่าโสมให้ความเคารพศรัทธา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 9550 2658
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด /ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม