ชุมชนคุณธรรมบ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย

บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านวิถีชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร ยึดถือขนบประเพณีแบบอีสานอย่างเข้มแข็ง เช่น การรักษาประเพณี ฮีต 12 ครอง 14 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

“ใส่บาตรข้าวเหนียว เหลียวมองลำของ ลิ้มลองอาหารอีสาน  ผูกเสี่ยว  รำบายศรี  วิถีไทยอีสาน  ชุมชนบ้านจอมแจ้ง” วิถีชวิตเรียบง่ายแบบชาวอีสาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม พึ่งพาตนเองได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดธรรมรัตนากร เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมพาน (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่ในพระอุโบสถเก่า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นฝั่งประเทศลาวได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะเป็นอาชีพเกษตรกร จึงมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองและมีการแลกเปลี่ยนรู้ภายในชุมชน หากนักท่องเที่ยวเดินทางมา สามารถเยี่ยมชมวิธีการสาธิตและทดลองทำได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมต้อนรับประทับใจ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน คล้องมาลัยดอกรัก จากชาวบ้านในชุมชน

รับฟังบรรยาย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับประวัติยาวนานของหมู่บ้านที่มีมากว่า ๑๕๙ ปี

ไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อสมพาน (หลวงพ่อใหญ่) และขอโชคลาภจากเรือโบราณ วัดธรรมรัตนากรไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อสมพาน(หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่ในพระอุโบสถเก่า ขอโชคลาภจากเรือโบราณที่อยู่ภายในวัด

เยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ สถานีเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสถานีเรียนรู้ โฮมสเตย์ ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สถานีเรียนรู้โฮมสเตย์

ชิมอาหารลาว (อีสาน) กินพาแลง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาหารที่ชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวจะเป็นอาหารประเภทปลา เช่น ลาบปลา ต้มปลา ทอดปลา นึ่งปลา ลวกผัก แจ่ว เป็นต้น ผักที่นำมาให้นักท่องเที่ยวรับประทานบางครั้งจะใช้ผักที่มีตามฤดูกาลซึ่งเป็นผักพื้นบ้านอีสาน

เบิ่งสาวรำบายศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประเพณีผูกเสี่ยว เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่มาเยี่ยมเยือน โดยนักดนตรีและนางรำจะเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ม่วนซื่นโห่แซวตามแนวอีสาน (ฟ้อนรำวง) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หลังจากทำการผูกเสี่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมฟ้อนรำวงร่วมกับชาวบ้านได้

ใส่บาตรข้าวเหนียวริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณถนนริมโขง ตื่นเช้าแจ่มใสใส่บาตรข้าวเหนียวริมฝั่งแม่น้ำโขง

สูดโอโซนยามเช้า/ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง บริเวณถนนริมโขง ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง สามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิตภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้

เยี่ยมชมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/แปรรูปอาหาร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/ศูนย์สาธิตฯ/ร้านค้าชุมชน การแปรรูปอาหาร ถั่วตัด/ ไข่เค็ม สถานีเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน

จับจ่ายซื้อของฝากจากชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านจอมแจ้งที่โดดเด่น คือ ขนมถั่วตัดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ๕ ดาว ถั่วอบสมุนไพร ไข่เค็ม แจ่วแดง (ปลาร้าบอง) มะเขือเทศเชื่อมจะมีในบางฤดูกาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม