วัดปราสาท

ที่ตั้ง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๙ ๕๖๗๗

วัดปราสาท สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย อุโบสถเป็นแบบมหาอุตม์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานและพระสาวก มีภาพจิตรกรรมเขียนขึ้นโดยฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี เรียกว่า ทศชาติชาดก นับว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดนนทบุรี วัดปราสาทนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการอนุรักษ์ศิลปกรรมได้อย่างถูกต้อง จากร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันจึงทำให้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติอีกด้วย