บุปผาราม จังหวัดตราด

ที่ตั้ง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปลายคลอง” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2195 ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ก่อนที่จะสร้างวัดแห่งนี้ “หลวงเมือง” ผู้คิดสร้างวัด ได้ร่วมมือกับชาวบ้านเสาะหาพื้นที่ โดยสำรวจเรื่อยมาจนถึงบริเวณนี้ (ที่สร้างวัดในปัจจุบัน)ต่างพากันได้กลิ่นดอกไม้หอมตลบอลอวล แต่หาต้นไม้แหล่งกำเนิดกลิ่นไม่พบ จึงตกลงปลงใจสร้างวัดในบริเวณนี้ เพราะเชื่อว่านี่คือนิมิตหมายอันดี และพื้นที่สร้างวัดก็ตั้งอยู่บนเนิน เมื่อสร้างวัดขึ้นมาจะดูโดดเด่นเป็นสง่า จึงได้สร้างวัดขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อว่า “วัดบุปผาราม” ที่หมายถึงสวนดอกไม้ หรืออารามแห่งดอกไม้
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1523 1658 
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม