ชุมชนคุณธรรมวัดสว่างหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นชุมชนขนาดใหญ่กว่าหนึ่งพันครัวเรือน คนในชุมชนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

อุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ เป็นอุโบสถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปะล้านช้างผสมศิลปะล้านนา โดยมีเสาและผนังเป็นไม้พันชาติซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง และส่วนใหญ่สร้างจากไม้พันชาติ จึงให้ชื่อว่าอุโบสถสิมอีสาน    ไม้พันชาติ เป็นอุโบสถที่วิจิตรงดงามและทรงคุณค่าด้านศิลปะ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสว่างหัวนาคำ
เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ และมีอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ

วัดป่าอัมพวัน
เป็นวัดเก่าแก่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่และร่มรื่น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ของตำบลหัวนาคำ ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายภาพ

สวนกวางโอเคกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ทุ่งทานตะวันสีทอง หนองทึง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่อุ่น ฮักสวนเฮา
เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน โดยมี ด.ต.โสภัณฑ์ ภูพานทอง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ เป็นเจ้าของ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำบุญตักบาตร
วัดสว่างหัวนาคำชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ณ บริเวณรอบอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาติ ในช่วงก่อนเข้าพรรษาและวันออกพรรษา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม