วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
๑.เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่อดีตกาลมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแบบล้านนาโบราณ ตามจักรวาลคติ มีองค์พระธาตุสำคัญซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีฉลูมีเงาพระธาตุกลับหัวที่น่าอัศจรรย์ มีรุกขมรดกของแผ่นดิน(ต้นขะจาว) และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าพระสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5432 8327
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/watpratartlampangluang/about/?ref=page_internal
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม