วัดภูพนมดี จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ตั้ง ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
๑. ปี พ.ศ.2542 พระอาจารย์ปัญญา เจ้าอาวาสองค์แรก ร่วมกับชาวบ้าน ก่อสร้างเจดีย์ ทำจากหินภูเขาสีขาว ที่ชาวบ้าน คัดแยก ขนาด ตามต้องการ ติดกับโครงสร้างรูปร่างเจดีย์ นับพัน นับล้านก้อน กลายเป็นรูปร่างเจดีย์หินพันล้านก้อน มีความสูง 30 เมตร ฐานกว้าง 20 เมตร ซึ่งภายในเจดีย์ เป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีทางศาสนา และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชั้นนำ ที่มรณภาพไปแล้ว เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ชา เป็นต้น และภาพเขียนประวัติพระพุทธเจ้าอย่างสวยงาม อย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ไม่กำหนดช่วงเวลา
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน – มิถุนายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 0 4555 0589
ที่ทำการกำนันตำบลหนองไฮ นายสมสมัย อุณาภาค
08 5269 1519
๗. ช่องทางออนไลน์ –
8.สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม