วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑.วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เดิมชื่อว่า วัดกลาง เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2423 เมื่อครั้งยังเป็นมณฑลภูเก็ตสันนิษฐานกันว่าเจ้าเมืองเป็นผู้สร้างและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2428 ซึ่งพระยารัษฎาฯ จะตัดถนนผ่านวัดโดยตัดจากซอยรมณีย์ออกถนนทุ่งคาแต่ท่านพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา) ท่านไม่ยอมเพราะจะต้องตัดตรงผ่านโบสถ์ด้วยถ้าตัดถนนผ่านวัดคราวนั้นธรณีสงฆ์อาจแคบกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ แต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้เสด็จไปวัดมงคลนิมิตร ท่านพระครูวัดฉลองซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร ทรงเห็นอุโบสถชำรุด ทรุดโทรมไปมากแล้วจึงโปรดเกล้าให้พระยาศรีสรราช จัดการซ่อมแซมพระอุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 และได้ปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2492 เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ทรงไทย โดยจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเสมอ อาทิ พิธีทำน้ำพิพัฒสัตยา การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเยี่ยมประชาชนจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. ๒๕๐๒


๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๗.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7521 2196


๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุคส์ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนฯ เป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองภูเก็ต สองข้างทางเป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์ ให้คงรูปแบบของศิลปกรรมดั้งเดิมไว้ เป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองและเปิดเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ภายในวัด ได้แก่ อาคารชิโนยูโรเปี่ยน หรือชิโนโปรตุกิส โดยจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเสมอ อาทิ พิธีทำน้ำพิพัฒสัตยา การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ตึกชิโนโปรตุกิส เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของชาวตะวันตกและตะวันออกที่ทรงคุณค่า ตั้งอยู่ภายในวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ไทยหัว พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นโรงเรียนจีนฮกเกี้ยน ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าที่หล่อหลอมวัฒนธรรมหลากหลายรูปมารวมกัน จนเป็นชุมชนย่านเมืองเก่า ตึกแถวแบบโบราณเรียงราย สองฝั่งถนน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะสะพานหิน สะพานหิน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมืองภูเก็ต
มีลักษณะเป็นชายหาดอยู่สุดถนนภูเก็ตซึ่งยื่นลงไปในทะเลเล็กน้อย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน เส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ ป่าชายเลนที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ หากมาในตอนกลางวันก็จะพบกับความร่มรื่นของป่าโกงกาง พร้อมกับสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศป่าโกงกาง ส่วนกลางคืนมีแสงไฟส่องสว่างเรียงรายสองข้างทางเดินตลอดเส้นทาง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชิม ช้อป สินค้าและอาหารพื้นเมือง ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ Phuket Walking Street จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับ เวลาตั้งแต่ 16.00 – 22.00 น. บริเวณถนนถลางหรือ เมืองเก่าภูเก็ต

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม