วัดวัง จังหวัดพัทลุง

หมู่ที่ ๔ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๑. วัดวัง จากพงศาวดารเมืองพัทลุงมีว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๙ พระยาพัทลุง (ทองขาว) ได้สร้างวัด มีอุโบสถพัทธสีมา วิหาร และระเบียงรอบ เป็นวัดรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยามาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมา ภายในมุขเด็จ มีพระพุทธรูปปูนปั้น ปางป่าลิไลย์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยจำนวนสี่องค์ ประดิษฐานบนฐานชุกชีย่อมุมไม้สิบสอง พระประธานมีขนาดหน้าตักกว้างสองเมตร มีพระสาวกปูนปั้นยืนประนมมือ ด้านขวามือของพระประธานมีพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องปางห้ามสมุทร ด้านซ้ายมีพระพุทธรูปจำหลักไม้บุด้วยโลหะทรงเครื่องปางอุ้มบาตร ผนังอุโบสถด้านหน้าตอนใน มีรูปหญิงชายชราปูนปั้นชันเข่าขวาบนโต๊ะสี่เหลี่ยมก่อด้วยปูน ชาวบ้านเรียกว่า ยายไอ หรือยายทองคำ ผนังอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ เทพชุมนุมทั้งสี่ด้าน รอบอุโบสถมีระเบียงคดล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น จำนวน ๑๐๘ องค์
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วัดวัง ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระมหาวรวิทย์ตนฺติปาโล เจ้าอาวาสวัดวัง
โทร. ๐๘ ๕๕๖๕ ๘๕๔๔
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม