วัดศาลาแดงเหนือ

ที่ตั้ง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
๑. วัดศาลาแดงเหนือ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันออก เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา ภายในวัดสิ่งที่น่าสนใจ คือ ธรรมาสน์เก่าหรือธรรมาสน์ยอดนางชี ลายจำหลักไม้ ศาลาการเปรียญ หมู่กุฏิหอไตร เครื่องกรองน้ำสมัยโบราณที่หาชมได้ยาก รวมถึงมีแหล่งเก็บคัมภีร์โบราณที่จารเป็นภาษามอญจำนวนมากที่สุดในจังหวัดปทุมธานี อีกทั้ง ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือ เป็นเรือขนาดใหญ่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เรือกระแชง” ในอดีตจะใช้สำหรับบรรทุกเครื่องปั้นดินเผาไปจำหน่ายในหลายพื้นที่ตามแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังมีการสวดมนต์ภาษามอญทุกวัน เวลาประมาณ 15.00 น. ชาวบ้านศาลาแดงเหนือยังคงมีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมมอญ มาจนถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.


๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 0256 3969
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ศาลาแดงเหนือ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ