วัดเสาธงหิน

ที่ตั้ง เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

 หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๔๙

วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมเรียกว่า “วัดสัก” กล่าวถึงประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จฯ นำทัพผ่านมาทางวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่นจึงรับสั่งให้หยุดทัพ พร้อมรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ทั้งยังให้นำหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทับเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกองทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหารแม่ทัพนายกองและไพร่พล จึงพากันเรียกจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดเสาธงหิน จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นภายในอุโบสถยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมากคือ หลวงพ่อโต