วัดสังฆทาน

ที่ตั้ง ๑๐๐/๑ ซอยบางศรีเมือง ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๗ ๑๗๖๖

เดิมชื่อ “วัดสาริโข” อดีตสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถวายสลากภัตทุเรียน จึงเรียกวัดนี้ว่า วัดสังฆทาน  ปัจจุบันวัดนี้มีอุโบสถแก้ว ภายในมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งมีต้นไม้ธรรมชาติโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมและฝึกฝนเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชน