ชุมชนคุณธรรมวัดสัปรสเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดสัปรสเทศ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำท่าจีน ตรงบริเวณส่วนโค้งของแม่น้ำ มีวัดสัปรสเทศเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยมีท่านพระครูภัทรกิตติสาร เป็นเจ้าอาวาสวัดสัปรสเทศ เป็นผู้นำพลังบวรที่เข้มแข็ง

ชุมชนคุณธรรมวัดสัปรสเทศ เป็นชุมชนที่โดดเด่นด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา โดยมีวัดสัปรสเทศ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณ มีมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติโยม เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสัปรสเทศ
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดริมแม่น้ำท่าจีน วัดสับปะรดเทศ มีมณฑปซึ่งภายในประดิษฐาน พระแท่นดงรังจำลอง รอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ซึ่งหาชมได้ยาก

วัดไก่เตี้ย
สภาพเดิมเป็นวัดร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๒๘    มีภิกษุสงฆ์จากวัดเสาธงทองได้เข้ามาจำพรรษาและฟื้นฟู จนมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ในปัจจุบัน     อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พลวงพ่อเพชร ให้เคารพกราบไหว้ขอพร
วัดเสาธงทอง
วัดเสาธงทองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน เป็นวัดโบราณไม่ทราบประวัติแน่นอนว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตเพราะปรากฏว่ามี ปูชนียวัตถุโบราณที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร 2 อย่าง คือ

  1. พระพุทธบาทหินแดง
  2. พระพุทธรูปศิลาและเขตพุทธาวาส ก่อนที่จะมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานชนะใจ
“สะพานชนะใจ” จุดชมวิวที่ชาวบ้านวังยางสร้างทอดลงไปในนาแห้ว นาข้าว ให้นักท่องเที่ยวได้ชมชีวิตวิถีเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมวิวถ่ายภาพที่สวยงาม

จุดให้อาหารปลาวัดสัปรสเทศ
จุดให้อาหารปลาอยู่ภายในบริเวณวัดสัปรสเทศ ติดริมแม่น้ำท่าจีน โดยจะมีอาหารปลาทั้งแบบเม็ดและขนมปัง ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนมัลเบอรี่ บ้านสวนมุมเพลิน
สวนมัลเบอรี่ บนเนื้อที่กว่า ๕ ไร่ พร้อมด้วยสวนแคคตัสกับบรรยากาศบ้านสวนมุมเพลินบริการด้วยเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ชมวิวท้องทุ่งนาและปลาหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชิมมัลเบอรี่สด ๆ จากต้น 

สวนเกษตรลุงใหญ่
สวนเกษตรลุงใหญ่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดไก่เตี้ยเป็นสวนเกษตรที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภายในสวน มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ ที่ทางชาวบ้านได้จัดเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การเก็บหัวแห้ว
นาแห้ว ตำบลวังยาง ก่อนที่จะลงนาไปงมแห้วนั้น เราจะต้องเตรียมพร้อมด้วยการใส่รองเท้าบูทยาง และใส่ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวก็เริ่มจากเดินลุยน้ำลงไปที่กลางนาแห้ว จากนั้นก็ใช้มือจ้วงลงไปในดินเพื่อควานหาหัวแห้วที่ฝังอยู่ในใต้ดิน เมื่อหาเจอแล้วก็โกยขึ้นมาใส่ในตะกร้าเล็ก ๆ แล้วนำไปล้างดินโคลนให้หลุดออกจากหัวแห้ว 

การทำทับทิมกรอบ
ร้านแห้วมีคุณอนันต์ นำแห้วที่เก็บมาสด ๆ ล้างให้สะอาด จากนั้นปอกเปลือกสีดำออกให้หมด แล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ตักใส่ถ้วยราดด้วยน้ำหวานเฮลซ์บลูบอยสีแดง ตักช้อนขึ้นให้เสด็จน้ำมาคลุกเคล้ากับแป้งมันสำปะหลัง จากนั้นร่อนแป้งออกเหลือเพียงที่ติดอยู่กับแห้ว นำไปต้มจนแป้งสุกได้ที่ และใช้ตะแกรงช้อนขึ้นมาน๊อคน้ำแข็งก่อนนำไปใส่ถ้วย จากนั้นราดด้วยน้ำกะทิแล้วโปะด้วยน้ำแข็ง เพียงเท่านี้ก็ได้ขนมหวานชามโปรด จากแห้วที่เก็บด้วยมือของเรา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม