วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ถนนดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๑.วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทาง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชร เดิมมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ คือ วัดพระธาตุ, วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดมหาธาตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยทวารวดี – สุโขทัย มีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี โดยพบหลักฐานสำคัญคือ ซากอิฐสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมาก และน่าจะเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อน ภายในพระวิหารของวัด ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ที่ผนังทุกด้านมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม และที่หน้าบัน ประดับด้วยลาย ปูนปั้น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ด้านหลังพระวิหารหลวง คือ พระปรางค์ 5 ยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวง คือ พระวิหารน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง ศิลปะแบบอู่ทอง ปางมารวิชัย ที่ฐานมีลายปูนปั้น ประดับกระจกสวยสดงดงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 3289 8375
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านพระนอน (วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร) จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านพระนอนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลจักรสีห์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น มีพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ บริเวณหน้าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดมี “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านและ คนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง 

ชุมชนบ้านพระนอน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวชุมชนร่วมกันสืบสาน คือ บุญมหากุศลประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ มีพิธีกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์ จัดทำเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ นำไปถวายพระพุทธไสยาสน์  ต่อด้วยพิธีห่มผ้าพระปรางค์ วัดหน้าพระธาตุ ประเพณีปารุปะนังห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และสรงน้ำพระ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 2297 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย 

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ 8 วา ทำเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับ อยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจระนําทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐ ย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ บ้านจักรสีห์ชาวบ้านตำบลจักรสีห์มีการเลี้ยงจระเข้ ในบริเวณรอบบ้าน เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ชุมชน เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้าที่มารับซื้อจระเข้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังษี องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ด้านหน้าทางเข้า

นมัสการพระพุทธไสยยาสน์
พระพุทธไสยาสน์ กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ 

นั่งรถราง

หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน ไหว้หลวงพ่อทันใจ และชมวัดหน้าพระธาตุ

ชมนิทรรศการบ้านควายอาร์ต
บ้านควายอาร์ต ชมนิทรรศการวาดภาพศิลปะร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย และเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรี

ชม ชิม ช้อป ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตลาดต้องชม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านพระนอน มีผักสด ผลไม้ ท้องถิ่น ปลาร้า น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จากกะลา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม