ชุมชนคุณธรรมบ้านออกเขา จังหวัดพัทลุง

บ้านออกเขาชัยสน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาชัยสน ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน  ทอดยาวเหนือ-ใต้ มีความยาว ๓.๕ กม. ความสูง ๒๖๐ เมตร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมรอบภูเขาชัยสน ประกอบด้วย บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำลอกอ วัดหัวเขาชัยสน  ถ้ำพระ ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านหนัง ตา-ลุง” จุดสาธิตการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม จุดสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “นาไร่ใกล้ชิดบุญ”

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : บ่อน้ำร้อน  ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำควาย และถ้ำลอกอ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ศูนย์การเรียนรู้หนังตะลุง “บ้านหนัง ตา-ลุง” จุดสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
“นาไร่ใกล้ชิดบุญ” ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จุดสาธิตการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ถ้ำพระ การเข้าชมถ้ำพระ ต้องเดินขึ้นบันได โดยขั้นแรกจะเจอกับลานกว้างหน้าถ้ำ มีลักษณะเหมือนห้องโถงแบบเปิด ขึ้นไปจะเห็นต้นไม้น้อยใหญ่ห้อยลงมาสวยงาม ข้างในห้องแรกจะมีบ่อน้ำที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำไปต้มยาได้ บริเวณด้านในของถ้ำจะมีเสาไม้ที่ถูกแกะสลักให้คล้ายพระพุทธรูปไว้สักการะบูชา    มีจิตรกรรมบนฝาผนังถ้ำที่สวยงาม ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนหรือพระบรรทม ชื่อว่าพระวิมุตตะโร มีพุทธลักษณะงดงามมาก 

วัดหัวเขาชัยสน มีพระพุทธรูปหยกขาวที่สวยงามจากพม่าประดิษฐานอยู่ในโบสถ์

บ้านหนังตา-ลุง ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนังตะลุง  เป็นการรวมกลุ่มแกะรูปหนังตะลุง  หน้าถ้ำพระเขาชัยสน โดย       นายสมพงษ์  ชูจิต ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังสามารถสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนถึงการดำรงชีวิตในด้านอาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ ศาสนา ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรม ปัจจุบันมีการต่อยอดการแกะหนังตะลุง เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โคมไฟ กระเป๋า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ภายในพื้นที่บ่อน้ำร้อนมีพื้นที่สำหรับแช่เท้า แช่มือ เป็นพื้นที่สาธารณะมีห้องอาบน้ำซึ่งมีทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและมีที่พักข้ามคืนบริการ นอกจากนี้ยังมีบริเวณนวดฝ่าเท้า นวดผ่อนคลายในบรรยากาศธรรมชาติ ภายในบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน มีสินค้าพื้นบ้านจำหน่าย เช่น สมุนไพรเงาะป่า เขียง ปุ๋ยจากขี้ค้างคาว อีกทั้งยังมีฝูงลิงเจ้าบ้านมารอต้อนรับผู้มาเยือนอีกด้วย  

ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน  เป็นเชิงหน้าผาภูเขาชัยสน บริเวณด้านล่างมีน้ำไหลลอดผ่านมาจากในถ้ำ ทำให้น้ำมีความเย็นกว่าปกติประกอบกับโดยรอบบริเวณมีความร่มรื่น ทำให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลาย และ ยังมีบริการล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำ

ถ้ำลอกอ ถ้ำลอกอ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“ถ้ำสุขใจ” เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำเป็นห้องโถงมีแสงลอดผ่านในยามเที่ยงวันเป็นถ้ำที่มีความหลากหลายของหินงอกหินย้อย ที่งดงามตระการตา   รวม ๑๐ กว่าจุด ภายในถ้ำมีอากาศที่เย็นสบาย 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากน้ำผึ้ง เป็นสบู่ แชมพูสระผม   ครีมอาบน้ำ 

จุดสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “นาไร่ใกล้ชิดบุญ” เป็นสวนเกษตรพอเพียง และสวนเกษตรแบบยั่งยืน เป็นสวนแห่งการเรียนรู้ และบำบัดสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด ด้วยผักปลอดสารพิษ สวนมะพร้าว บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

แช่น้ำร้อน บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน แช่เท้า อาบน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

นมัสการพระนอน ถ้ำพระ นมัสการพระนอน

ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย ในถ้ำน้ำเย็น ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ล่องเรือชมหินงอก หินย้อย ในถ้ำน้ำเย็น

ชมความสวยงามในถ้ำลอกอ ถ้ำลอกอ ชมความสวยงามของถ้ำลอกอ ที่เป็นประกายระยิบระยับ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จุดสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “นาไร่ใกล้ชิดบุญ” ชมสวนแปลงผักปลอดสารพิษ บ่อเลี้ยงปลา  การเลี้ยงไก่ ดื่มน้ำมะพร้าว

ชมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ชิมน้ำผึ้งโพรง ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ชมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยชิมน้ำผึ้งโพรง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรงไทย

ชมการแกะหนัง บ้านหนังตา-ลุง ชมการแกะหนัง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหนัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม