ชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยทั่วไปชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง เนื่องจากทางด้านทิศตะวันตกติดกับภูเขา ประชากรในหมู่ บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การปลูกมะพร้าวเป็นหลัก

ชุมชนคุณธรรมบ้านหินเทินขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมะพร้าวพันธุ์ดีของทับสะแก ทำให้มีหัตถกรรมจักสานจากทางมะพร้าว มีการปลูกต้นบอนไซมะพร้าว และวิถีชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับมะพร้าวจนเป็น อัตลักษณ์ของชุมชนไปแล้ว อีกทั้งยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกมากมาย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ้านทุ่งเคล็ด
โบสถ์วัดบ้านทุ่งเคล็ด (โบสถ์เหรียญบาท) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ “เหรียญบาท” แห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้เหรียญบาทติดที่ผนังด้านนอกจำนวน ๓.๗ ล้านเหรียญ และเหรียญ ๑๐ บาท ภายในอาคารอีกประมาณ ๓ แสนเหรียญ มีการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยไม้สักทองและพื้นอุโบสถเป็นหินแกรนิต และมีการรับบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีทั้งเก่าและใหม่ที่ไม่ถูกรางวัล 

วัดอ่างสุวรรณ (วัดหนองหอย)
วัดอ่างสุวรรณ หรือวัดหนองหอย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโบสถ์ขนาดใหญ่ทำด้วยไม้ตาลถือเป็นโบสถ์ไม้ตาลแห่งเดียวในโลก และโบสถ์ที่ทำมากจากต้นตาลนั้นมีความพิเศษตรงที่การสร้างบ้านเรือนหรือโบสถ์ส่วนใหญ่นั้นจะทำมาจากไม้สักหรือไม้ตะเคียนเพราะไม้จากต้นตาลนั้นจะมีเสี้ยนและมีลำต้นที่ผอมสูง จึงไม่นิยมมาสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

วัดนาหูกวาง
วัดนาหูกวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดลำห้วย ทิศใต้และทิศตะวันออกจดถนน ทิศตะวันตกจดที่ดินใกล้เคียง อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบจัตุรมุข มีพระประธานประจำอุโบสถ และรูปหล่อหลวงพ่อปู่ทอง

โบสถ์แม่พระฟาติมา
วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๓๕๔-๒๕๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทิวเขา ผากิ้งก่า และชมทัศนียภาพสวนมะพร้าว
ผากิ้งก่าบ้านหินเทิน ตั้งอยู่บนเขาซึ่งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ด้านบนมีลานหินกว้าง สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ในพื้นที่อำเภอทับสะแก ชมทัศนียภาพสวนมะพร้าว มองไปทางทิศตะวันออกเห็นท้องทะเลสวยงาม 
ฝายมีชีวิตและหิ่งห้อย หมู่ที่ ๓ บ้านยุบหวาย
ฝายมีชีวิต ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยุบหวาย และบ้านหินเทิน เป็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากรุนแรง ป้องกันการพังทลายของดิน อาศัยรากไทรสร้างสายน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศน์ 
ป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
เกาะแก้ว เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าชายเลน และสัตว์น้ำต่าง ๆ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมป่าชายเลน  และร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน หรือนำสัตว์น้ำ เช่น ปู ปลา มาปล่อยที่เกาะแก้วได้
ชายหาดบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
ชายหาดแสงอรุณ เป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ และสามารถไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง
ฐานผึ้งโพรงของนายพนม อยู่สุข ชื่อฐานเรียนรู้ “มหัศจรรย์หมู่ชนคนเลี้ยงผึ้ง” คือ การทำอาชีพเสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงในบ้าน จนสามารถต่อยอดธุรกิจแบ่งขายน้ำผึ้งบรรจุขวด การทำกระเทียมดองน้ำผึ้ง และการขายกล่องของผึ้งโพรงแก่เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงผึ้งโพรง 
ฐานเรียนรู้การปลูกกุยช่าย
ฐานเรียนรู้การปลูกกุยช่าย โดยพี่น้องสามสาว มีชื่อฐานว่า “สามใบเถาสาวกุยช่าย” ฐานนี้มีการปลูกกุยช่ายเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้คนในบ้านได้มีอาชีพในช่วงที่มะพร้าวราคาตกต่ำ จนตอนนี้เป็นเสมือนอาชีพหลักไปแล้ว 
ฐานเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าว
เป็นฐานเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ ๆ แบบดั้งเดิมของนายสายันต์ ถ้วยทอง เป็นแหล่งทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แหล่งเดียวของบ้านหินเทิน โดยใช้ชื่อฐานว่า “เฒ่าทรนงคนทำตาล”

กิจกรรมการท่องเที่ยว

หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว (แก้ว/เข็มขัด/ต่างหู)
ฐานเรียนรู้ร้อยเรียงเม็ดกะลาพาเพลิน เป็นฐานเรียนรู้ที่มีนางประกายฟ้า ฤทธิ์สารพิทักษ์ เป็นวิทยากร โดยการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โคมไฟ หัวเข็มขัด สร้อยคอ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และการทำเป็นลูกปัดเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ลงมือหัดทำได้ด้วย
การทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าว
ฐานเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ฐานเรียนรู้นี้ ใช้ชื่อฐานว่า “ฐานคนช่างคิดผลิตสินค้า” มีผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวบริสุทธิ์ เช่น สบู่น้ำมันมะพร้าว ลิปมัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวสกัดร้อน ครีมน้ำมันมะพร้าว เซรั่มน้ำมันมะพร้าว และการทำมะพร้าวบอนไซ เป็นต้น
ปลูกป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ
ป่าชายเลน เกาะแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านแสงอรุณ ป่าชายเลนเกาะแก้ว เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลแสงอรุณ นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศน์ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม