วัดนครชุม จ. พิจิตร

ที่ตั้ง 146 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สามง่าม-วังจิก เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
๑.วัดนครชุม เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรมาอย่างยาวนาน เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีอายุราว 800 ปี เอกลักษณ์ที่สำคัญของวัดนครชุม ทางด้านตะวันออกมีพระอุโบสถเก่าที่ดูขรึมขลัง อุโบสถหลังนี้ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน เครื่องบนเป็นไม้โดยใช้สลักไม้แทนตะปู มีช่องระบายลมแทนหน้าต่าง ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยโบราณ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ซึ่งเคยใช้เป็นพระประธานในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมัยก่อน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณี วัดนครชุมนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นวัดเดียวในตัวเมืองพิจิตรเก่าที่ไม่ได้เป็นวัดร้าง 
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5665 5015
๕.ช่องทางออนไลน์ shorturl.asia/doaWH
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดร้องแง จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 ๑.วัดร้องแง เป็นวัดโบราณของอำเภอปัว มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทยลื้อ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเก่าแก่ ของเมืองน่าน ได้รางวัลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดีเด่น สถาปัตยกรรม ลักษณะของวิหารหน้าบันเป็นลายพันพฤกษา วิหารบ้านร้องแงเป็นชุมชนไทยลื้อ ดั้งเดิมที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน ยังคงรักษาอัตลักษณ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ไว้อย่างดีทั้งด้านภาษาถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนสำคัญคือประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นชุมชนเข้ม แข็งที่แสดงออกถึงสุนทรียภาพความเป็นไทยลื้ออย่าง แท้จริง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม รางวัลดีเด่น ประจำปี 2551
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.30 น. – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดคงคา

ที่ตั้ง ๑๙/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๙๒๔ ๗๔๓๘

วัดคงคา เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในย่านชานเมืองนนทบุรี สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย หรือประมาณ ๗๐๐ ปี เดิมชื่อ วัดโคก ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดคงคา วัดนี้มีพระอุโบสถเก่าที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป ศิลาแลงปิดทองคำเปลว พุทธลักษณะแบบสุโขทัย หรือชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อศิลาแดง นอกจากนั้นท่านพระครูสุตวัฒน์ภิรมเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างรูปเหมือนพระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๙๙ เมตร สูง ๗ เมตร ในท่านั่งสมาธิ โดยเปิดให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการบูชาทุกวัน

วัดเสาธงหิน

ที่ตั้ง เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

 หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๕๙๕ ๑๔๔๙

วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมเรียกว่า “วัดสัก” กล่าวถึงประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จฯ นำทัพผ่านมาทางวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่นจึงรับสั่งให้หยุดทัพ พร้อมรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ทั้งยังให้นำหินก้อนใหญ่ ๆ มากองทับเสาธงและล้อมรอบธงไว้มิให้ล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกองทัพ และเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหารแม่ทัพนายกองและไพร่พล จึงพากันเรียกจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดเสาธงหิน จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นภายในอุโบสถยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมากคือ หลวงพ่อโต