วัดเขาพระนิ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. กำหนดอายุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐เขาพระนิ่มเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็กอยู่ใกล้กับปากน้ำท่าทอง ทางขึ้นถ้ำมีบันไดนาคที่ทางวัดจัดสร้างไว้ สุดปลายบันไดมีถ้ำ ปากถ้ำกว้างประมาณ ๖ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในถ้ำลักษณะเป็นคูหามี
๒ คูหาอยู่ชิดกัน ชื่อเขาพระนิ่ม มาจากความเชื่อของชาวบ้านเล่ากันว่า พระพุทธรูปภายในถ้ำแต่ก่อนเวลาเอามือไปแตะหรือกด จะรู้สึกนิ่มมือ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระนิ่ม” ซึ่งอาจเป็นเพราะพระพุทธรูปภายในถ้ำมีความชื้นมาก เนื้อปูนจึงอ่อนยุ่ย หลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนทั้งสิ้น
๒๒ องค์ พระพุทธรูปไสยาสน์ ๒ องค์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์
๑ องค์ นอกนั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด – ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ที่จอดรถ)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม