วัดคงคา

ที่ตั้ง ๑๙/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๙๒๔ ๗๔๓๘

วัดคงคา เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่งในย่านชานเมืองนนทบุรี สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย หรือประมาณ ๗๐๐ ปี เดิมชื่อ วัดโคก ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดคงคา วัดนี้มีพระอุโบสถเก่าที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป ศิลาแลงปิดทองคำเปลว พุทธลักษณะแบบสุโขทัย หรือชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อศิลาแดง นอกจากนั้นท่านพระครูสุตวัฒน์ภิรมเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างรูปเหมือนพระหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๙๙ เมตร สูง ๗ เมตร ในท่านั่งสมาธิ โดยเปิดให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการบูชาทุกวัน