วัดโบสถ์บน

ที่ตั้ง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐

วัดโบสถ์บนมีความสำคัญ คือ เป็นสถานที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี มีรูปหล่อทองคำของหลวงปู่สด เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันบรรลุธรรม และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมงคลเทพมุนี ที่นำวิชชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง และยังมีตลาดน้ำวัดโบสถ์บน ภายในตลาด มีการออกร้าน จำหน่ายอาหาร ของกิน ของใช้ เหมาะกับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. แต่จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์