วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด

ที่ตั้ง 14 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
วัดโยธานิมิต หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดโบสถ์” ตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดตราด ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวง วัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อความทรงจำของคนในจังหวัดตราด และเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับพักแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงยกทัพมาเมืองตราด อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น. 
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3951 1218
๕.ช่องทางออนไลน์ – 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร