ชุมชนคุณธรรมวัดใหม่ดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อดงกระทงยามมีคำอธิบายจากคนในท้องถิ่นว่าหมายถึงดงไม้ที่อยู่กลางทุ่งซึ่งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากมาท่วมจะเวิ้งว้างแลดูคล้ายกับเป็นกระทงที่ลอยอยู่กลางน้ำกับมีเรื่องของเสียงคล้ายฆ้องยามที่ดังขึ้นทางชายดง เป็นประจำประชากรส่วนใหญ่ยังคงมีเชื้อสายชาวพวนซึ่งเล่ากันว่าอพยพมาจากทางนครเวียงจันท์ตั้งแต่ราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีชาวไทยพวน ที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขนมธรรมเนียม ที่ไม่เหมือนที่อื่น เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหาร ความเชื่อ แนวปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณี มีที่พักโฮมสเตย์ มีการจัดการท่องเที่ยว ๑ วัน มาที่เดียวเที่ยวครบทุกมิติ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนบ้านดงกระทงยาม
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของใช้โบราณ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงบริจาคทรัพย์ ห้าแสนบาทในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตกเขาอีโต้ และเดินทางขึ้นเขาใหญ่ เพื่อพักผ่อน หรือแวะชมธรรมชาติได้ตามอัธยาศัย
น้ำตกธรรมชาติ สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงชมการปลูกพืชผักสมุนไพรใช้เป็นยา โดยนางครองขวัญ ช่างเก็บ
มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อรับประทานเองในครัวเรือน และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ถ้าเหลือจำหน่าย 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มเรียนรู้ทำตะกร้อตะแกรงจากเส้นลวด
ชุมชนบ้านดงกระทงยาม ชมการทำตะกร้อตะแกรงจากเส้นลวด สานเป็นต่างหู กล่องกระดาษทิชชู่ ฯลฯ โดยนางบรรยาย คมคาย

กลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ไทยพวนบ้านดงกระทงยาม

รร.บ้านดงกระทงยาม

๑. มีการสอนการฟ้อนรำไทยพวน
๒. มีการสอนภาษาไทยพวน
๓. มีการอนุรักษ์การแต่งกายไทยพวน
๔. มีการทำอาหารคาว-หวานไทยพวน
๕. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม