วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง 227 ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ วัดใต้เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วัดตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทยรบกับพม่ามาแต่โบราณ ส่วนมาก ทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์ ๓ องค์ ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้งและกองทัพไทย ที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมาพักแรม ประชุมพลที่ตำบลปากแพรก หรือบริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม แทบทุกครั้ง ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีพระเจดีย์เก่าแก่องค์หนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า ตั้งอยู่ริมตลิ่งพระเจดีย์องค์นี้มีชื่อทางโบราณคดี กรมศิลปากรได้จัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ นอกจากความสำคัญ ด้านประวัติศาสตร์แล้ว สิ่งที่โดดเด่นของวัดใต้ ก็คือ ทิพยนาวาอาชาไนย เรือเทวดาอันงดงาม ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัด ซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นเมรุสำหรับตั้งศพของเจ้าอาวาส องค์เก่า หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นไป เรือเทวดาจึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3462 0926
08 1857 7478
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : ชุมชนคุณธรรม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
– Facebook : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดใต้
– http://watchaichoompol.com/contact
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ – จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร