วัดไทรใหญ่ นนทบุรี

ที่ตั้ง ๘๙๑๗ ถนน บ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๕๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๗ ๐๑๐๙

“วัดไทรใหญ่” เดิมชื่อ วัดมหานิโครธาราม แปลว่า “ไทร” ปูชนียวัตถุสำคัญของวัด มีหลวงพ่อทองคำในอุโบสถหน้าตักกว้าง ๑.๖๙ เมตร หล่อด้วยโลหะปางมารวิชัยศิลปะสมัยอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีพระมหากัจจายนะ แม่โพสพ และรูปหล่อของพระครูนนททิวาการ (ทิพย์) อดีตเจ้าอาวาส ตัวอุโบสถมีลักษณะทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าใบระกาหน้าบันปิดทองผนังโบสถ์มีภาพจิตกรรมเรื่อง พระเจ้าสิบชาติ “วัดไทรใหญ่”