วีระดา ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 127 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ. นางรัชดา เครื่องต้น
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าปักลายสร้อยสุริยะเทพ
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นผ้าปักลวดลาย
สร้อยสุริยะเทพ จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สีทูโทน ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพายปักมือ
เป็นกระเป๋าสะพาย สำหรับสุภาพสตรี มีคุณค่าด้วยการปักลวดลายด้วยมือ ได้แก่ ลายเมล็ดข้าว ลายสตรอเบอร์รี่ ลวดลายศิลปะต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9960 9991 , 09 0986 2071
๖.ช่องทางออนไลน์
https://th-th.facebook.com/weerada789/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม