ศาลหลักเมืองปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ตรงข้ามกับซอยเทศบาล ๑ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. อาคารพระหลักเมืองก่อสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาจตุรมุขยอดปรางค์ หลังคาทรงไทยเป็นชั้นลด ๒ ชั้น ทรงจั่ว ๔ ด้าน หลังคามุขเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องหางมนสีแดง ตรงกึ่งกลางหลังคามุขเป็นยอดปรางค์ ส่วนยอดปรางค์ประดับฝักเพกา (ลำภุขัน) มีลักษณะคล้ายวชิราวุธ อันเป็นอาวุธของพระอินทร์ นำมาซ้อนกัน ๓ ชั้น ที่หน้าบันของมุขทั้ง ๔ ด้าน สลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายเทวดาและช่อดอกไม้ตัวศาลถึงยอดปรางค์มีลวดลายขึ้นนูนและปั้นดินถอดพิมพ์ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน
ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง ลักษณะเป็นเสากลมทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ฐานแกะสลักเป็นกลีบดอกบัวรองรับ ปลายยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็น ๔ เศียร ๔ พักตร์ จัดสร้างโดยกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ